خدای حواس پرت

خدایا
همونطور که میدونی چند روز پیش سال جدید تحویل شد. ینی دیگه بهار شده. ینی زمستون تموم شده.
آخه چرا انقدر بازیگوشی میکنی؟ خدا!؟
کدوم خدایی وقتی بهار میشه هوا رو سردتر میکنه؟ نه خودمونیم، کدوم؟ چرا هی میری با این کلید پریزا وَر میری؟!
خوب عزیز من ما اینجا منجمد شدیم که... نوبت ما بود که بریم سمت گرما، اون نصفه دیگه بره سمت سرما، باز قاطی کردی؟ میگم پیر شدی هی نگو نه.
برو آفرین، برو برگردون اون سیستمو به حالت اول، قفل کودکشم بزن یه موقع فرشته ای چیزی رد میشه کِرمِش نگیره حالت عوض کنه بعد بشینه به ریشمون بخنده.
پاشو آفرین. پاشو قربونش برم.
باریک‌اله

فقط قربون دستت داری میری گوش این پشه رو هم بکش با خودت ببر. هرچی میگم من کم خونی دارم به دردت نمیخورم گوشش بدهکار نیست.
/ 0 نظر / 46 بازدید